mastytojas

mastytojas
mastýtojas, -a smob. (1) 1. kas masto, magzto: Tiktai vienas liūdėdamas: vainikėlio nuimtojas, aukso žiedo maustýtojas ir kaselių taršytojas, kasnykėlių mastýtojas (d.) Mrj. | prk. Tiej šilkeliai mastytojai mergelių kaselėm LTR(Srj). 2. sudarytojas, kūrėjas: Menka dalis sumastuota yra par nekuriuos mastytojus JDIIIt.X psl.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • mąstytojas — mąstýtojas, mąstýtoja dkt. Filosòfai tę̃sė dialògą su monotei̇̀stinių tikýbų mąstýtojais …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • mąstytojas — ( is K), a smob. (1); SD327 kas mąsto, galvotojas: Kiekvienas mąstytojas turi savo mąstyseną FT. Mąstytojas (svarstytojas) šventų daiktų SD17. Niekų mąstytojas (fantastas) SD52 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mąstytoja — mąstýtojas, mąstýtoja dkt. Filosòfai tę̃sė dialògą su monotei̇̀stinių tikýbų mąstýtojais …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pamokslautojas — pamoksláutojas, pamoksláutoja dkt. Tėvas Stani̇̀slovas bùvo tiesiakal̃bis mąstýtojas, netradi̇̀cinės el̃gsenos pamoksláutojas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pamokslautoja — pamoksláutojas, pamoksláutoja dkt. Tėvas Stani̇̀slovas bùvo tiesiakal̃bis mąstýtojas, netradi̇̀cinės el̃gsenos pamoksláutojas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apmąstinėtojas — apmąstinėtojas, a smob. (1); L131 kas mąsto, mąstytojas. mąstinėtojas; apmąstinėtojas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daiktas — sm. (3), (1) Slnt, Sd, Dr, daĩktas (4) Slk, Tvr 1. SD330, R kiekvienas materialinis tikrovės objektas: Daiktai egzistuoja nepriklausomai nuo mūsų sąmonės, nepriklausomai nuo mūsų pojūčio rš. Daiktas yra materialinis dalykas, turįs savo medžiagą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • filosofas — filosòfas, ė smob. (2) DŽ 1. filosofijos žinovas, mąstytojas, nagrinėjantis pagrindinius pasaulėžiūros klausimus. 2. prk. žmogus, kuris išmintingai žiūri į gyvenimą, ramiai ištveria jo nelaimes ir negandas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdėjėjas — išdėjėjas, a smob. (1) kas išdeda, išdėsto, išaiškina: Jis yra ne tiek savaimingas mąstytojas, kiek puikus graikų filosofų minčių išdėjėjas ir padavėjas rš. dėjėjas; įdėjėjas; išdėjėjas; nusidėjėjas; padėjėjas; pradėjėjas; sudėjėjas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • manytojas — manytojas, a smob. (1) mąstytojas, išminčius: Yra tai dalykas, kurs labai nustebino mokslininkus ir manytojus Vd. Ne vienas įžymus manytojas mėgino išspręsti skrajojimo ore problemą rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”